รางวัล

 

ประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology Contest ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม ในการประกวดระดับผู้มิภาค ได้รับเกียรติบัตรจาก DIPAT

 

กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation (NEC) 2559 ได้รับรางวัลติดหนึ่งใน 10 ทีมเรื่องแผนทางการตลาดดีเด่นเชียงใหม่

 

รางวัล การนำเสนอระดับโลก โครงการ NIST ( Northern Innovative Startup Thailand )