สัญลักษณ์และความหมาย

 

Maneejun มาจากนามสกุลของเจ้าของบริษัท มีความหมาย คือ อัณมณีแห่งดวงดาว เปรียบดั่งความสว่างไสวในธุรกิจการงาน การเป็นผู้นำด้านแนวคิดและต่อยอดทางธุรกิจ

 

ตัวหนังสือ M คือ สัญลักษณ์ แทนของนามสกุล และยังเปรียบเหมือนเสาหลักทั้ง 3 ต้นหรือ 3 พี่น้องผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทซึ่งเป็นเสาของความมั่นคงและหนักแน่นของบริษัทในทางธุรกิจและทางสังคม

 

สีสัญลักษณ์ ใช้สีทอง และสีเงิน เปรียบได้กับความร่ำรวย มั่งคัง และมั่งมี