วิสัยทัศน์

 

บริษัท มณีจันทร์ ประกอบด้วย 2 บริษัทในเครือ คือ

1.บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

     บริษัท เน้นดำเนินธุรกิจหลักด้านไฟฟ้า ทั้งด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า, การตรวจสอบ, การแก้ไข และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น บริษัทมุ่งเน้นการบริการดูแลระบบไฟฟ้าด้วยทีมงานมืออาชีพ ทั้งด้านวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพและทีมงานช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการทำงานและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า10 ปี บริษัทมุ่งใช้เครื่องมือทดสอบค่าทางไฟฟ้าที่ ได้รับมาตราฐานสากลและทันสมัย อีกทั้งทีมงานสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าด้วยความเป็นมืออาชีพ

2.บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด

    บริษัท เน้นดำเนินธุรกิจหลักด้าน IoT หรือ Interner Of Things บริษัทดำเนินการด้าน IoT อย่างครบวงจรและบูรณาการโดยมีทีมงานด้านผลิต, ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีประสบการ์ณด้านนี้โดยตรง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องผ่านการทดสอบอย่างมีระบบและได้รับมาตราฐาน บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสินค้า เพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากผลิตภัณฑ์เรา

 

พันธกิจ

     พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มีต่อลูกค้านั้น มากกว่าคำว่า รายได้ของบริษัท โดยบริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยขึ้นสูงสุดของลูกค้าด้านระบบไฟฟ้า เพื่อที่จะลดการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และสร้างเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อตัวลูกค้าเองด้วย

     พันธกิจในส่วนของ บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด บริษัทมุ่งเน้นการนำ IoT ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งาน ด้วยราคาที่จับต้องได้ นอกจากผู้ใช้งานจะได้รับความสะดวกสบายจากผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในอุปกรณ์แต่ละชิ้น

 

ค่านิยม

     คุณภาพ : อ้างอิงมาตราฐานสากล และตรวจตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกรไทย

     บริการ : ทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ และรวดเร็ว

     ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า : ผลการทำงานทุกโครงการของบริษัท

     ความปลอดภัย : ทั้งลูกค้าและพนักงาน